1680

18 augustus 2018

In een maatschappij die door doelmatigheid en calculatie wordt beheerst, is er slechts een plaats aan de marge voor wat niet ten nutte en te gelde kan worden gemaakt.
Ton Lemaire Met open zinnen, 123

This model of readers as consumers – one I have abetted in many a book review myself – nearly omits what I consider the heart of reading: not whether we wish to purchase a new book but how we maintain our connections with our old books, the ones we have lived with for years, the ones whose textures and colors and smells have become as familiar to us as our children's skin.
Anne Fadiman Ex Libris, ix-x

Het enige middel dat ik heb om me van mijn machteloosheid te bevrijden, is schrijven.
Frida Vogels Dagboek 1970-1971, 585

Hij hield zichzelf voortdurend voor de gek met zijn verwachtingen voor de toekomst: hij moest deze tijd even zien door te komen, zei hij tegen zichzelf, maar dan... dan zou het allemaal prachtig worden.
I.A. Boenin Verzamelde werken. Deel 1, 48

(...) een terugkeer naar een natuurlijke ervaring van het leven zelf, voorbij een door de moraal van goed en kwaad, het medelijden en de onbaatzuchtigheid gedomineerd perspectief op de werkelijkheid.
Martine Prange Lof der Méditerranée, 128

1679

10 augustus 2018

Fedor Reshetnikov (1906-1988)
The Chess Problem

1678

24 juli 2018

Ik voel een noodzaak, een behoefte, een drang, een obsessie, hoe je het maar noemen wilt, om alles wat me overkomt precies zo als het is te boek te stellen, en mijn onvermogen, onmacht, tekortschieten, in gebreke blijven om dat te doen, alweer hoe je het maar noemen wilt, versterkt die behoefte alleen maar. Het resultaat is een even opzwepend als verlammend gevoel van iets te moeten en niet te kunnen: leegte in mijn hoofd of op mijn papier, of chaos in mijn hoofd en op mijn papier. Evenwicht als uitkomst van een zich in woorden ontladende spanning bereik ik haast nooit meer. Toch zit er nu en hier meer leven in me dan in Bologna.

Het regent. Lekkere regen.

Frida Vogels Dagboek 1970-1971, 417

1677

21 juli 2018

Helen Hyde (1868-1919)
Little Dancer of the "No" (1916)