1539 | Bosch en Duin 1986-1989 III (3)

De zomermaanden waren overleefd, de colleges waren weer begonnen, de herfst diende zich aan. Schoorvoetend probeerde ik me voor te bereiden op het tentamen alfacursus. Ik kocht de readers voor een nieuwe reeks colleges, dramaturgie opera. Van die colleges herinner ik me niets meer en als ik lees over gesprekken bij de koffieautomaat met andere studenten, komen sommige namen me niet onbekend voor, maar de gezichten zijn verdwenen uit mijn geheugen. Ik kocht poëzie van Stéphane Mallermé en een boek over Wagner in Venetië, maar ik geloof niet dat ik die boeken ooit gelezen heb. Misschien is de passage Het weer was hutspot vandaag; soms net genoeg regen om even nat te worden, maar dan gewoon weer zon. En zo is mijn leven bijkans ook. (dinsdag 13 september) tekenend voor de stemming waarin ik verkeerde. Hutspot.

Het contact met H. werd intensiever. H. belde vaker en de brieven werden steeds dikker. Het waren vooral haar avonturen met een zekere J. (een getrouwde man die ze in het kerkkoor ontmoette) die haar in de pen deed klimmen en waarover ze opbelde. Hij wilde een relatie, zij niet, maar ze wilde hem ook niet kwetsen, omdat ze hem wel aardig vond. Natuurlijk was er een overeenkomst met onze situatie, al was ik dan niet getrouwd en een stuk jonger. Ik stelde me op als een luisterende vriend die zijn eigen emoties even minder belangrijk vond.

H. deed erg haar best om dan weliswaar niet 'de' vriendin, maar dan toch in ieder geval 'een' vriendin te zijn. Ik koesterde haar energie, haar wellevendheid, om het vervolgens na elk contact weer vreselijk te moeten missen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat onze vriendschap in deze tijd het meest intiem geweest moet zijn. Maar er zat een tijdbom onder en ik moet dat aangevoeld hebben. Ondanks al haar vriendelijkheid, enthousiasme en humor wist ik dat er iets verzwegen werd. Ik deed daar zelf even hard aan mee. Al heb ik geen kopieën van mijn eigen brieven aan haar, zo nu dan vang ik er een glimp van op in haar brieven aan mij. Allereerst bedankt voor je uitermate opwekkende brief. Ik zat hem gisteravond in bed te lezen en moest zo lachen om die anekdote van de auto, dat E. bezorgd kwam informeren of alles wel in orde was. Misschien deed het zwijgen haar geen kwaad en waar ik soms wanhoopte, leek zij door het leven te dartelen, leek zij alle tegenslagen weg te kunnen relativeren en bleef zij optimistisch. In dezelfde brief laat ze aan het einde weten dat ze op mijn verjaardagsfeest zal komen. Tegelijkertijd werd ik uitgenodigd om een week later op een feest van haar en haar huisgenote E. te komen.

Heb ik het indertijd wel voldoende beseft hoe bijzonder het was dat al mijn vrienden, soms van heel ver weg, elke keer maar weer hun best deden om op mijn verjaardagsfeesten te komen? Heb ik wel voldoende beseft hoe spannend het voor H. geweest moet zijn om naar een feest te gaan met louter jongens waarvan ze alleen de gastheer kende en de anderen hooguit uit verhalen en anekdotes? Ik weet nog dat ze heel laat kwam, ik had me bezorgd gemaakt. Ik weet ook nog dat ik haar binnen liet en het liefste er meteen met haar vandoor gegaan was, ik wilde alleen met haar zijn. Ik hoefde me geen zorgen te maken over haar contact met mijn vrienden, ze had charme genoeg om er een amusante avond van te maken. Ik zag het allemaal goedmoedig aan, ik volgde haar gesprekken met P. en probeerde ook voor de anderen een gastheer te zijn. In mijn dagboek noteerde ik de volgende dag: Ik moet zeggen dat de avond geslaagd was en ook Ik was erg zwijgzaam (zaterdag 8 oktober). Dat laatste kwam waarschijnlijk ook door de alcohol, ik dronk veel die avond en nacht. Zij en een paar andere vrienden bleven slapen en deden dat in een andere, leegstaande kamer. Ik sliep slecht, de drank had de verkeerde uitweg gekozen en ik stond vroeg op. H. had minstens zo weinig geslapen, maar kwam vrolijk mijn kamer binnen. Zo wilde ik elke ochtend wel opstaan. Natuurlijk kwam ook het moment van afscheid nemen op het station. De extra kus vlak voor het instappen zal ik niet snel vergeten.

Een week later ging ik naar het feestje van haar en E. Zo kwam ik voor een avond even in haar sociale wereld terecht. E. had ik wel eens eerder ontmoet en A. kende ik nog uit Taizé '86. Daarnaast leerde ik haar zus kennen en haar ex-vriendje P. Aan de avond zelf heb ik verder weinig herinneringen, behalve dan dat ik H. voor het eerst en misschien ook wel voor het laatst zag roken. Ik bleef slapen en ik bleef de volgende dag als enige rondhangen. We bekeken al haar fotoalbums en we hebben veel gelachen (dinsdag 18 oktober). Toen we samen met de tram naar het station gingen, sloeg ik mijn arm om haar heen en legde zij haar hoofd op mijn schouder. We zwegen in een treurige stemming, niet alleen om het naderende afscheid, maar ook om het onvermogen om meer dan vrienden te kunnen zijn.

1048 (III1) 1538 (III2) | 20.10.2016

1538 | Bosch en Duin 1986-1989 III (2)

Ik wil verder, verder met het verhaal, maar het is alsof ik in een diepe bron duik en om me heen alleen maar troebel water zie. Wanneer ik mijn dagboek uit die tijd weer opensla en ga lezen, komt het langzaam allemaal weer boven. Kon ik de tijd maar terugdraaien en opnieuw beginnen! Het leven bestaat uit geluk en smart, daaraan valt niet te ontkomen en het zou beter zijn om het te omarmen. Leef zo dat je hetzelfde leven keer op keer opnieuw zou kunnen leven en als ik zo over nadenk, zou ik dat bij nader inzien kunnen, met alle geluk en verdriet vandien. Het was een hoge­druk­ketel aan emoties, ik leefde intens, als ik althans mijn notities mag geloven die natuurlijk altijd maar weer momentopnamen waren.

Op de vooravond van een nieuw collegejaar, op zondag 4 september 1988, schreef ik bladzijdenlang wat ik de weken ervoor allemaal gedaan had. Op woensdag 24 augustus deed ik samen met D. het mondeling tentamen instrumentenkunde. Boogaerts heeft me daarbij enorm gematst, ik weet niet of ik daar blij mee moet zijn. D. bleef de rest van de dag bij mij, we gingen naar mijn kamer, aten 's avonds in een pizzeria en gingen aansluitend naar de film The unbearable lightness of being, hetgeen erg gezellig was. 's Middags had ik H. nog gebeld of ze mee wilde, maar het werd haar te laat. Donderdag 25 augustus bezocht ik R. in Enschede. Vrijdag 26 augustus at ik 's avonds bij P. en aansluitend gingen we naar het Festival Oude Muziek, we hadden kaartjes voor een koncert van Les Arts Florissants. Twee korte opera's stonden op het programma, Actéon van Marc-Antoine Charpentier en Dido and Aeneas van Henry Purcell. Misschien, zeker het mooiste koncert, dat ik ooit gehoord heb. Na afloop dronken we nog wat in Springhaver. Zaterdag 27 augustus kwam 's middags E. aan, hij zou twee nachtjes blijven. Dezelfde avond gingen we naar Amsterdam voor het openluchtkoncert op het Museumplein, de afsluiting van de Uitmarkt. Zondag 28 augustus stonden we weer vroeg op om naar het koffiekoncert van Les Arts florissant te gaan. Tijdens dat koncert moet er bij E. een vonk zijn overgeslagen, want sindsdien is hij weg van barokmuziek. Schijnbaar was ik twee studiegenoten tegengekomen, want volgens mijn dagboek dronken we met A. en B. koffie bij Il Pozzo aan de Oude Gracht. Daarna overbrugde ik de tijd op de Oude Muziek Markt tot half drie, want om drie uur zat ik met P. in de Stadsschouwburg voor de opera Giascone van Francesco Cavalli. De opvoering was minstens zo mooi als het koncert van vrijdag. Maandag 29 augustus vertrok E. weer en kon ik even op adem komen. Dinsdag 30 augustus zat ik alweer met P. bij een koncert, ditmaal de Verse anthems van Henry Purcell. De uitvoering van het Collegium Vocale viel echter onverwacht nogal tegen. Om het kort te houden: ronduit saai. De avond werd besloten in café 't Neutje. De volgende dag vertrok ik met de trein naar Friesland voor een bezoek aan de tandarts en om de verjaardag van mijn moeder te vieren. Vrijdag 2 september zag ik E. weer in Leeuwarden om samen een avondje te stappen. Zaterdag 3 september bezocht ik met mijn moeder en mijn zus mijn grootmoeder in het verzorgingstehuis. Ik verstilde daar helemaal en liet alles rustig op me inwerken. Is zo'n tehuis nu erg? Ik weet het niet. Zondag 4 september was ik weer in Bosch en Duin en vond er een brief van H.

Wanneer ik het nu deze notities teruglees, komt het allemaal erg kortademig op me over. Waar was ik voor op de vlucht? Eén aspect werd niet genoemd en wellicht consequent ontlopen. Ik had nu twee jaar 'gestudeerd' en men diende in die twee jaar zijn propedeuse te halen. Er ontbrak nog één voldoende, goed voor veertig studiepunten. Het ging om het enige vak dat niets met muziekwetenschappen te maken had, de alfacursus, een cursus over computers voor studenten van alfastudies. Het ontbreken van deze studiepunten maakte, dat ik eigenlijk niet verder kon met mijn studie. Besefte ik dat niet? Wilde ik het niet beseffen? Waarom had ik niets ondernomen? Waar was ik bang voor? Dat het vooralsnog goed gekomen is, heb ik aan P. te danken. Op aanraden van P., gisteravond, heb ik vandaag maar eens mijn studieadviseur, mijnheer F. de Haas opgezocht (dinsdag 6 september). De toon is laconiek, onverschillig, wellicht om de spanning te verbloemen. Uiteindelijk werd er een noodconstructie bedacht. Ik mocht bij de docent alfacursus vervroegd tentamen doen en bij een goed resultaat werd de datum verplaatst naar augustus, zodat ik alsnog mijn propedeusediploma kon aanvragen. Ongeveer twee weken later moet ik dat tentamen gemaakt hebben, maar ik vind er niets over terug in mijn dagboek. Ik had het ongetwijfeld te slecht gemaakt, toch kreeg ik een voldoende. De docent had duidelijk met zijn hand over zijn hart gestreken. Mijn studie was voorlopig gered.

De brief van H. die ik begin september 1988 ontving, ligt hier voor mij. Amsterdam, 29-8-'88, de aanhef luidt Lieve Bos(ch)muis en is ondertekend met (Amsterdamse) Zwerfkat, waarbij in een p.s. wordt vermeld: Ga je niet het hoofd zitten breken over de verborgen betekenis van Boschmuis & Zwerfkat, die is er namelijk niet. See you! Wanneer ik de brief achtentwintig jaar later lees en herlees, valt me opnieuw het mooie handschrift, de sprankelende toon en vooral de milde glimlach op. Ook heb ik de neiging meer tussen de regels te lezen dan ik toen heb gedaan. Wanneer ze over een vriendin verteld, kan ik het nu niet laten toch een heimelijke boodschap voor mij erin te lezen: Volgens mij bedoelde hij ermee, dat ze een beetje meer eigenwaarde aan moet kweken, eerst moet leren van zichzelf te houden. Misschien heeft volwassenheid in positieve zin wel te maken met zelfkennis: weten wat je mogelijkheden en beperkingen zijn. Misschien zou iedereen eens flink verliefd moeten worden op zichzelf. Niet permanent, maar lang en hevig genoeg om een hele reeks verborgen talenten te ontdekken. Wat essentieel is wordt immers slechts met het hart waargenomen? Verliefdheid gaat meestal over, maar er blijft hopelijk wel een levenslange genegenheid over. Vooral die laatste zin blijft maar in mijn hoofd rondtollen.

1048 (III1) 1539 (III3) | 13.10.2016

1537

Schijnbaar liep ik van oost naar west, want toen de ochtendzon doorkwam viel mijn schaduw precies voor mij. Even was ik de wandelaar en zijn schaduw, maar voordat ik een gesprek kon aanknopen was hij alweer verdwenen.

Het deed me denken aan een vraag die iemand mij onlangs stelde. Schrijven is een manier om tevoorschijn te treden, vind je dat eng? Ik moest erover nadenken, al was mijn eerste reactie nee, natuurlijk niet. Misschien is 'eng' niet het juiste woord. En misschien wilde ik met mijn schrijven wel helemaal niet 'tevoorschijn' treden, maar juist verdwijnen, verdwijnen achter mijn tekst.

Nee, schrijven is voor mij niet louter een vorm van verdwijnen, maar het is ook niet ik die tevoorschijn treed. Daarvoor ben ik te zeer afhankelijk van wat zich aandient en daarvoor moeten de omstandigheden gunstig zijn. Het creëren van deze omstandigheden is net zo tegenstrijdig als 'proberen spontaan te zijn'. Dergelijke momenten van ontvankelijkheid komen altijd onverwacht, wanneer ik er niet op bedacht ben, ze lichten op uit het wit tussen de regels, ze springen op uit het duister van de catacomben van mijn geheugen, het is het grijs van de overdrijvende wolken tussen de stilte en de storm.

Als ik ga wandelen met het idee dat er zich dan wel een stukje zal aandienen, dan kom ik bedrogen uit. Toch heb ik altijd het gevoel dat als ik mijn wandelschoenen aantrek ik ook, zoals de dichter K. Michel schreef, mijn innerlijk aantrek. De gesprekken met mezelf tijdens het lopen kunnen in de weg zitten, de gesprekken die maken dat, zoals de Japanse leraar Nan-in ooit beweerde, mijn kop te vol zit. Maar toch, zelfs dan, bij het oplichten van mijn schaduw door de stralen van de ochtendzon, kan er ineens een eerste zin ontstaan die dan weken eenzaam tussen de aantekeningen staat om later uitgewerkt te worden tot een lapje tekst.

Nee, schrijven is voor mij niet tevoorschijn komen, het is evenmin verdwijnen. Het is een vorm van wandelen in gedachten met gedachten. Het is de wind een hand geven, het is de horizon begroeten.

11.10.2016

1536 | vensters (20)

Man Ray (1890-1976)
Silhouette of Lee Miller (1930)

1266 (1) 1530 (19) | 3.10.2016

1535 | fragmenten (55)

261. Soeverein is diegene die zelf beslist door wie of wat hij zich laat beet­nemen.
Peter Sloterdijk Het kristalpaleis, 74

262. Ons nerveuze tijdperk pretendeert dat grote mensen zich door een niet aflatende geprikkeldheid en telkens wisselende stemmingen onder­scheiden: zij weten niets van de gelijkmatige diepe machtige stromen naar één doel toe: ze klotsen en maken kabaal en voelen niet hoe erbarmelijk deze wispelturige prikkelbaarheid is.
Friedrich Nietzsche Nagelaten fragmenten. Deel 3, 177

263. Al tweehonderd jaar weten de burgers met hun angsten om te gaan: de anarchist-zeevaarder wordt aan wal in het gunstigste geval een Raskolnikov (die doet wat hij wil maar er spijt van krijgt), in het minder gunstige geval een de Sade (die doet wat hij wil en de spijt negeert), in het ergste geval een neoliberaal (die doet wat hij wil en zichzelf daarom – om Ayn Rand te citeren – tot man van de toekomst uitroept).
Peter Sloterdijk Het kristalpaleis, 124

264. Men is intussen zo vrij om te stellen dat de Europeanen in oktober 1492 door Caribische inboorlingen ontdekt werden.
Peter Sloterdijk Het kristalpaleis, 170

265. De creatieve mensen, zo heet het, zijn degenen die het geheel ervan weerhouden tot een schadelijke sleur te vervallen.
Peter Sloterdijk Het kristalpaleis, 286

1142 (1) 1527 (54) | 2.10.2016