Het gevaar van elke ideologie is de hang naar zuiverheid. Een ideologie bestaat bij de gratie van haar aanhangers. Wanneer deze aanhangers alles wat buiten de door hun aangehangen ideologie als onzuiver bestempeld ligt geweld op de loer. De onzuiveren worden dan al snel ziektekiem beschouwd en zal of moeten worden genezen of worden verwijderd. Waartoe dat kan leiden weten we in West-Europa maar al te goed. In wezen ligt de hang naar zuiverheid ten grondslag aan elk fundamentalisme. Islamitische fundamenlisten beschouwen westerse normen en waarden als een kanker en als ze de kans zouden krijgen zouden dat het liefst met chemotherapie te lijf gaan. George Bush cs beschouwen het islamistsche fundamentalisme als een virus wat uitgeroeid moet worden.

John Gray lijkt zich in Strohonden achter de Gaia-theorie te plaatsen. Als ik het goed begrepen heb houdt deze theorie in dat je de planeet aarde als een levend organisme kunt beschouwen. Aarde is dan een organisme dat zichzelf reguleert en in stand houd. Zonder ingrijpen zou de wereld zich op gezonde wijze in stand houden. Je zou kunnen zeggen dat de mens met zijn moderne levenswijze dit organisme aantast, parasiteert. De mens tast het organisme aarde als een kanker aan, de mens gedraagt zich onzuiver. Neem de mens weg en het probleem is opgelost. Hierbij kun je je afvragen wat het ecologische nut van de mens is.

Als de Gaia-theorie zou kloppen heb je geen aanhangers nodig om dit als ideologie levend te maken. Aarde is geen partij wat je kunt bestrijden. Wel beschikken levende organismen vaak over een afweermechanisme en ik vraag me wel eens af of 'moeder Aarde' ook niet beschikt over zo'n afweermachinisme. Wat afgeweerd zou moeten worden is dan de mensheid, een 'bacterie' dat zich flink aan het veremenigvuldigen is (aan het einde van de eeuw 8 miljard mensen?). Het geeft te denken en op zich vind ik het een mooi beeld om duidelijk te maken dat het niet goed gaat met de gezondheid van de wereld. Geen reden om flats in te vliegen, maar wel reden om na te denken of onze westeuropese levenswijze niet een behoorlijke verandering nodig heeft. Ik denk van wel, al zou ik niet weten hoe precies.

Deze aflevering is elders ingetypt, want mijn computer thuis is voorlopig buiten werking. Kan wel een paar dagen duren en dus geen mogelijkheid om elke dag hier wat de digitale wereld in te slingeren.