Men zegt dat Nederland een domineesland is wat graag zijn wijsvingertje opsteekt. Volgens mij zit men daar flink naast, want ik zie toenemende mate een andere vinger in gebruik.

Bea heeft het zeker druk. Toen ik gistermiddag over de Dam liep in Amsterdam zag ik toch duidelijk dat de klok op haar paleisje nog geen uur teruggezet was.

"Hé joh eikel er komt niks aan, je kunt wel doorfietsen!" Ik krijg toch stellig de indruk dat stoppen voor een rood verkeerslicht tegenwoordig een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid is.

't Is maar goed dat water kan koken anders zat die fluit voor niets op die ketel.