Indien beschaving bestaat – en het is nimmer in de geschiedenis een sinecure geweest zulks voetstoots aan te nemen – dan rust ze op slechts twee pijlers. Ik bedoel het besef van de eigen feilbaarheid, en het besef van de eigen absurditeit. Wie niet twijfelt aan zichzelf en niet om zichzelf glimlacht, kan moeilijk aanspraak maken op een beschaafde geest. Het gaat om deze lakmoesproef, en om geen andere.

Bastiaan Bommeljé
in: Hollands Maandblad november 2004, 2