Het geluid van blote voeten en ruisende gewaden in de gang, het gekras van de kraaien, het zachte tikken van stokjes tegen kommetjes van lakwerk, de late herfstkleuren in de tuin, de lichtval in de gangen, het getik van regen op het dak, het gelach van kinderen op een nabijgelegen schoolplein, de eenheid in het samenzijn, het samen zingen, samen eten, de bescheidenheid, het respect voor alles wat leeft, de eenvoud, de aandacht voor elke handeling, de zorg voor ieder detail.

De stilte in de diepe, donkere nacht.

Melissandra Lips Nachtzitten in Kyoto
in: kwartaalblad boeddhisme 9/3, 28