Kerstgedachte:
En? Hoe staat het met uw vrijheid?
Kunt u nog doen wat u wilt?
Kunt u nog zeggen wat u wilt?
En hoe vrij is uw wil eigenlijk?

De donkere dagen. Tijd om weer eens Schopenhauer uit de kast te trekken.