Veel Nederlanders verlangen terug naar gemeenschapszin. Ze willen geen maatschappij meer zijn waar mensen als autonome atomen tegen elkaar aan botsen waarbij ongewenste reacties optreden. Maar op de vraag wat of wie er dan zou moeten veranderen wijzen ze vooral naar de ander. Met onszelf is immers niets mis, het is de ander die zich niet op de juiste manier wil aanpassen.

Wat denkt u? Bent u bereid om iets van uw autonomie en persoonlijke vrijheid in te leveren als dat de gemeenschapszin ten goede komt? Dat we niet meer alleen een maatschappij zijn, maar ook een samenleving?