Ik heb gemerkt dat door mijn generaliserende en polemische toon in mijn tekst van 5 januari lezers zich aangesproken en gekwetst voelen. Dat is niet mijn bedoeling geweest. Aangezien ik me nu verantwoordelijk voel voor de onbedoelde effecten van mijn tekst kan ik niet anders dan mijn welgemeende excuses maken.

Ten overvloede wil ik benadrukken dat het log het leed en ellende van de slachtoffers in Azië niet heeft willen relativeren. Ook ik ben getroffen door wat daar gebeurd is, meer dan u voor mogelijk houdt.