6.522 Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist dat Mystische.

6.522 Er bestaan stellig onuitsprekelijke zaken. Dit toont zich, het is het mystieke.

Ludwig Wittgenstein Tractatus Logico-Philosophicus, 150-151

 

1. Het Tau dat kan worden uitgesproken,
is het eeuwige Tau niet;

Lao Tze Tau Te Tsjing, 9