Het
zingt niet
het riet

Er is
geen god.

De dingen
zijn
zoals
ze zijn.

Het riet
dat ruist
het is
er niet.

Er is alleen
de werkelijkheid.

Dat is
het riet.

Dat
is god.

Jan Arends Verzameld Werk, 383