Wat ik als traumatisch ervaar is de teloorgang van een intellectuele wereld. Ik vraag mezelf wel eens in alle ernst af of de alpha-disciplines over honderd jaar nog wel bestaan. Misschien zijn mijn collega's en ik wel de laatste exemplaren van een traditie van kennisvergaarders die afstammen van de Middeleeuwse monniken. Het verlies zou enorm zijn.

Frank Ankersmit in:
Luc Panhuysen 'Het verleden laat zich niet kennen'
in: NRC Handelsblad. Wetenschap & Onderwijs, 8-9.10.2005, 43