Naarmate mensen minder aan het toeval over willen laten,
laat het toeval steeds minder aan de mensen over.