De individuele vrijheid en autonomie, die we danken aan de dood van God, worden veel te eenzijdig – want louter via economie en technologie – ingevuld. We hebben dan wel een ontvoogde vrijheid verworven, maar geven die uit handen door slaafs op onze consumentenknietjes te gaan zitten kwijlen voor het allerlaatste lekkers van de dag.

Marc Van den Bossche Enggeestig, zelfzuchtig en veel te vet: de mens!
in: Filosofie Magazine 2005/8, 40