adieu mijn hertelic troost seer soet
adieu mijn weertste liefste bloet
adieu mijn alderschoonste dach
adieu confoort alle mijns lijdens boet

adieu om wien ic roep o wach
adieu mjin hoogste medecijn
adieu want ic nooit geen liever en zag
adieu het moet ghescheyden sijn

adieu lief die mi met sorghen voet
adieu voort meer sonder verdrach
adieu lief na u is al mijn ghevrach
adieu dit doet so groten pijn

adieu het moet ghescheyden sijn

adieu reyn spieghel van seden soet
adieu die mi dicwil versuchten doet
adieu in mi was noyt sulck verdrach
adieu mijn troost zijt wijs en vroet

adieu mijn lief mijns leedts verjach
adieu mijn vrucht nu mij eeuwig ach
adieu en blijf die liefste mijn
adieu dit doet zo'n grooten pijn

Ambrozijn Adieu
cd Kabonka