Zij stond aan de ene kant van de trambaan, ik aan de andere kant.

We keken elkaar aan.

Toen stak zij de trambaan over en ik ook.

We hadden allebei hetzelfde doel.