Hoe dieper het geloof in vooruitgang, hoe groter het verlangen naar destructie en catastrofe.