Over Nietzsches gedachtenexperiment de eeuwige terugkeer van hetzelfde wordt nogal eens laatdunkend gedaan. Wie echter een paar avonden televisie kijkt kan tot geen andere conclusie komen dan dat hij zijn tijd ver vooruit was.