Ik? Zelfspot? Hoe komt u erbij! Ik ben altijd volstrekt serieus.