Waar komt het toch door, dat collega's in toenemende mate mij vragen even dit of even dat te doen? Al doe ik het gevraagde met plezier en al kost het me niet veel tijd: dat woordje even ergert me mateloos. Misschien moet ik ze vragen daar even mee op te houden.