Gratis kinderopvang.
Dan kunnen er meer vrouwen aan het werk/participeren op de arbeidsmarkt/een bijdrage leveren aan de economie.*
Bijvoorbeeld in de kinderopvang.

* doorhalen wat niet van toepassing is.