Soms wanneer ik met anderen spreek over maatschappelijke problemen – zoals armoede, milieuvervuiling, het consumentisme, de zelfverrijking, de hufterigheid in het sociale verkeer enz. – schrik ik van mijn sombere toon en het pessimisme dat er uit spreekt.