Er is nog geen grootschalig literair-historisch onderzoek naar gedaan, maar het zou mij niet verbazen als er een lijn loopt van de homoseksuele cultus naar de bibliofiele cultus, en omgekeerd. Dat wil zeggen: wie aan boekenliefde doet, is gemiddeld vaker homoseksueel dan hetero, en wie aan herenliefde doet, heeft een grotere kans om bibliofiel te zijn dan niet-homoseksuelen.

Lisa Kuitert Reve en de bibliofielen
in: Literatuur [De Groene Amsterdammer] 2006/2, 59