Sommige schrijvers lijken ervoor te kiezen niet mee te willen doen aan hypes en de ratrace van het literaire bedrijf. Hun hoop is gevestigd op een welwillende recensie, reclame van lezers en een grote mate van toeval. Het boek moet zichzelf verkopen. Ik kan dat erg waarderen.

Risico is dat zo'n schrijver niet opgemerkt wordt. Als er geen of nauwelijks recensies verschijnen, het boek weinig verkoopt en/of gelezen wordt, loopt het boek kans in vergetelheid te geraken. Dat kan buitengewoon jammer zijn.

Kees 't Hart schreef een eigenaardige recensie over Gezel in marmer van Anjet Daanje. Nooit van gehoord en wellicht ten onrechte. Binnenkort ga ik een boek van haar lezen.

Fraai noemt Kees 't Hart haar website. Ik vind de site geweldig! Stikjaloers kan ik op zo'n lay-out worden. Oordeelt u zelf: www.anjetdaanje.nl.