Er drijven wolken over en ik denk: hoe lang gebeurt dat al, dat er wolken overdrijven? Mensen zijn niet meer dan toevallige passanten, net als die wolken. De mens is een onbeduidend ongelukje in de natuur.

Deze gedachte is geen originele gedachte, dat weet ik. Het is wel een geruststellende gedachte.

Zou het daarom zijn, dat zoveel mensen van een wolkenloze hemel houden?