Een goede manier om de klad eruit te krijgen, is deze bij de lurf te grijpen. Daar kan het niet tegen.