Op bladzijde 484 van Stemmen op schrift van Frits van Oostrom staat een afbeelding met als bijschrift Vos leert haas het credo; illustratie in de marge van het psalter van de Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre. Tot mijn verbazing kwam ik deze afbeedling eveneens tegen op de website http://www.literatuur-geschiedenis.nl/, meteen op de homepage linksboven. Een prachtige afbeelding waarover Van Oostrom verhaalt:

Al evenmin bewijsbaar, maar wel waarschijnlijk is de seksuele lading van de scène aan het begin van Vanden vos Reynaerde waarin Pancer de bever, zich voegend in het klachtenkoor over wandaden van de vos, vertelt hoe hij ooit Reynaerts hol passeerde en zag hoe deze doende was Cuwaert de haas het credo van de mis te leren zingen, omdat hij hem wilde maken capelaen. Reynaert had de haas daartoe vaste tusschen sine beene geklemd en beet hem elke keer fel in de nek als Cuwaert zich in de tekst of toon vergiste. Voor Hellinga leed het geen twijfel dat hier wordt gezinspeeld op sodomie. Enkele sindsdien opgedoken afbeeldingen van deze scène in middeleeuwse handschriften lijken deze interpretatie te bevestigen, en stijven de aloude opvatting van Buitenrust Hettema, die al in 1909 in dezelfde richting redeneerde, mede nadat hij op een treinreis in de Zaanstreek de fameus grofgebekte meisjes van Jamin de uitdrukking burgemeester maken had horen bezigen voor aftrekken. Recentelijk is trouwens Cuwaerts naam geduid als woordspeling niet op coward, maar op cul-waert, kontwaarts; en ook is nog een marginale afbeelding ontdekt in een Vlaams getijdenboek van omstreeks 1300, waarin een haas met bebloed achterste angstig opkijkt uit een boek ...

Frits van Oostrom Stemmen op schrift, 483-484

Literatuurgeschiedenis.nl is een website voor middelbare scholieren, maar ook andere belangstellenden kunnen daar aardige informatie weghalen. Zo vond ik op de pagina over Hadewijch een mogelijkheid om haar tekst voorgelezen te beluisteren. Erg mooi, een aanrader! De link staat ongeveer halverwege de pagina.