Enige jaren geleden kreeg ik het muziekprogramma finale. Dat programma wordt door menig muziekuitgeverij gebruikt om bladmuziek op te maken. Op mijn werk zou de muziekafdeling overschakelen op dit programma en ik mocht naar een introductiecursus. Om het geleerde eens in praktijk te brengen ging thuis aan de slag met een eigen compositie. Ik koos de prelude van mijn compositie Taizé, een kort werkje dat ik achteraf heb toegevoegd. Het is maar één bladzijde. Het lukte aardig en het was erg grappig om eigen werk zo semi-professioneel op papier te zien. Voor een enkele belangstellende maakte ik een print. Verder heb ik nooit meer iets met dat programma gedaan.

Gisteravond, tijdens het denken over het vervolg van mijn feuilleton, realiseerde ik me ineens dat ik er wel een pdf van zou kunnen printen. Dat kan iedereen met de gratis pdf-reader lezen.

Stelt u zich er niet teveel van voor. Het stukkie is kort en heeft het karakter van 'hoog geëerd publiek, ik ga u nu vertellen over ... en in maat elf en twaalf vindt u dan op tel 1 het hoofdakkoord van de voorstelling'. Oorspronkelijk heb ik het er aan toegevoegd om de overgang van de luidruchtige wereld naar de stilte van Taizé muzikaal uit te beelden. Een beweging in 13 maten naar de verstilling van het volgende deel. Terloops wordt dan het akkoord dat de basis vormt voor het vervolg gepresenteerd.

Ach, oordeelt u zelf, als u het notenschrift kunt lezen. Het werkje kunt u hier binnenhalen.