De mens is stapelgek. Hij zou nog geen luis kunnen maken, maar goden maakt hij bij dozijnen.

Michel de Montaigne Essays, 620