In het tijdperk waarin wij nu leven is beschaving niet een ideaal of een streven, het is een videogame.

Benjamin Barber De infantilisering van de consument is een bedreiging voor de democratie. In: NRC Handelsblad. Opinie & Debat 15-16.9.2007, 15