Klaasje en Pietje

KLAASJE
Pietje, zo gij niet wilt deugen,
Dan verschijnt de zwarte man.

PIETJE
Klaasje foei, dat is een leugen!
Laat hem komen, als hij kan.
Die aan zulk een man gelooft,
Is van zijn verstand beroofd.