(1) Kunnen mensen overleven?
(2) Kunnen ze een lichamelijk gezond bestaan leiden met voldoende voedsel en degelijk onderdak?
(3) Zijn ze vrij van schending van lichamelijke integriteit?
(4) Kunnen ze zich geestelijk ontplooien en door de zintuigen te gebruiken, zich dingen te verbeelden en na te denken en kunnen ze dit doen binnen een sfeer van vrijheid van religie en van meningsuiting?
(5) Kunnen ze zich emotioneel ontwikkelen en banden aangaan met anderen?
(6) Zijn ze in staat zich een beeld te vormen van 'het goede' en zich te engageren in een kritische reflectie over de planning van hun leven?
(7) Zijn ze in staat met anderen samen te leven binnen een sfeer van engagement naar de ander toe en met het nodige zelfrespect?
(8) Kunnen ze leven [m]et aandacht voor dieren, planten en de natuur?
(9) Kunnen ze spelen en genieten van ontspanning? En tenslotte,
(10) mogen mensen zich organiseren en kunnen ze zowel politiek als economisch volwaardig participeren?
Dit, tesamen, vormt voor Nussbaum de toetssteen voor een waardig bestaan en zou moeten dienen als een handvest van items die elke grondwet van elk land zou moeten respecteren.

Dr. Yvonne Denier Nussbaum en gezondheidszorg
in: Filosofie 17/5, 28