En u?

Kunt u uit strotten
hoofden een sonate
schrapen uit schroot
hopen een symfonie
puren van zuiver
klank en kleur?

'Laat ons niet lachen'

lalt de l van lawaai
raast de r van razernij
grijnst de g van gruwel
aapt de a allusie na
betweet de b van betekenis
zoemt de zin de z van onzin

de s sist: stilte!

Kurt de Boodt Waarop de klok ontwaakt!, 11