I

Over het meer trekt de nacht
een dichte nevelstrook. Laat
mij vertoeven in de stilte van dit waas
want ophef maakt vermoeide ogen
dof. Zacht aan de voet is het zand

in de diepte, vluchtig de reis
voor wie dit water verstoort.

Reine De Pelseneer Omzicht, 23