En als je dan even over mijn schouder kijkt, zal je een dun glanzend vlies zien. En het zal overal om ons heen zijn, om ons twee heen. Zolang we samen zijn, zolang we samen praten, zullen we samen in een hele grote zeepbel zitten. Zie je dat het licht op de bel meedeint in de muziek?

Jeroen van Rooij Het verhaal van een dag in de stad
in: DW B, 2008/5-6, 829

Een fragment uit de Tuin der lusten van Jeroen Bosch wordt gebruikt op de voorzijde van de Nederlandse vertaling van Sphären van Peter Sloterdijk.

Hij [Sloterdijk - jwl] wil een cultuurgeschiedenis schrijven, uitgaande van de ruimte waarin de mens zich bevindt. Daarmee treedt hij in het voetspoor van de fenomenologische traditie en vooral van Heideggers begrip 'In-der-Welt-Sein.' Sloterdijk spant die boog tot het uiterste: beginnend bij de 'microsfeer' van de baarmoeder waarin een foetus de eerste indrukken opdoet, tot aan de 'macrosfeer' van wereldomspannende ruimten waarin de mens zijn plaats moet vinden.
(...)
De poging in het eerste deel, Blasen, om de prenatale 'ervaring' op het spoor te komen, is zacht gezegd nogal speculatief. Die lange aanloop heeft Sloterdijk vooral nodig om zichtbaar te maken dat de geboorte, opgavat als verdrijving van de eerste 'holbewoner', een wezenlijke metafoor is die alle cultuur tot ruimtelijke ervaring stempelt. Dit verlatingstrauma heeft een lange echo in het leven: de mens komt uit een binnenruimte en zal voortdurend op zoek zijn naar nieuwe binnenruimten. Elke gemeenschap bestaat in het trekken van een grens tussen binnen en buiten, in het scheppen van een 'immuniteitssyteem' tegen de barbaren die van elders komen of in eigen kring opduiken. [137]
(...)
De wanden die ons beschutten worden steeds dunner. De voorstelling van een integrerende bol of kring is verloren gegaan en vervangen door een opeenhoping van breekbare en vlottende verbanden. Vandaar dat het derde deel als ondertitel Schaum krijgt. Hoe immuniteit dan nog kan worden verkregen, is op zijn minst onduidelijk. [140]

Paul Scheffer Scheuren in het bolwerk van de beschaving
in: Peter Sloterdijk Regels voor het mensenpark
Amsterdam 2007