De Duitse taal kent vele prachtige samenvoegingen van woorden. Een uitwas hiervan is Eisenbahnknotenpunkthinundherschieber als aanduiding voor een wisselwachter. Dat lijkt me een ludiek verzinsel, menig Duitser zal ongetwijfeld gewoon Weichensteller gebruiken.

Jan de Meyer schrijft in zijn nieuwe boek Leyuan de tuin van geluk. Chinese filosofische teksten over paradijzen en het geluk over de Duitse filosoof Odo Marquard, een filosoof waar ik nog nooit van gehoord had. Deze filosoof – niet gespeend van ironie overigens – muntte het woord Inkompetenzkompensationskompetenz. Probeer dat maar eens een aantal keren vlot achterelkaar uit te spreken.