97. De aanname is dat taal gelijkstaat aan zoniet de menselijke waarneming op zich, dan toch aan wat er menselijk is aan die waarneming.

Ron Silliman Het Chinese notitieboek
in: DW B, 2008/5-6, 799