Dit begint met een lijn.
Eenvoudiger kan het niet
hij scheidt wat je nog niet hoort
in wat straks van je oor
het gebied van ontroeringen
binnen mag, en wat niet
in dat domein behoort.

Nu heerst nog de daverende stilte van
wat de Zweedse dichter Lars Gustafsson
noemt de wereld voor Bach: toen alle daken
van de stad schoorstenen boomtoppen torens
nog zo vreselijk onwetend waren
maar toch al wachtten op het neerdalen
van de allereerste akkoorden
van wat nooit meer onthoord zou raken.

Willem van Toorn De hofreis, 29