De ideale bibliotheek is bedoeld voor één specifieke lezer. Iedere lezer moet het gevoel hebben dat hij of zij uitverkoren is.

(...)

De ideale bibliotheek bevat vooral, maar niet uitsluitend, boeken. Er zijn ook landkaarten, afbeeldingen, objecten, muziek, stemmen, films en foto's in verzameld. De ideale bibliotheek is een plek om te lezen, in de breedste betekenis van het woord.

(...)

De ideale bibliotheek houdt een belofte in van alle mogelijke boeken.

In elk boek in de ideale bibliotheek weerklinken echo's van andere boeken.

(...)

In de ideale bibliotheek is het taak van de lezer om de gevestigde orde te ondermijnen.

(...)

Zelfs als ze is opgebouwd uit muren, planken en boeken bevindt de ideale bibliotheek zich in de geest. De ideale bibliotheek is een herinnerde bibliotheek.

(...)

In de ideale bibliotheek voelt geen enkele lezer zich ooit ongewenst.

In de ideale bibliotheek is elke pagina de eerste. Geen enkele de laatste.

(...)

De ideale bibliotheek symboliseert alles waar een maatschappij voor staat. Een samenleving leunt op haar bibliotheken om te weten wie ze is, omdat bibliotheken het geheugen van een samenleving zijn.

De ideale bibliotheek kan eindeloos doorgroeien zonder meer fysieke ruimte op te eisen, en kan kennis van alles wat er is bieden zonder meer fysieke tijd op te eisen. Het is een prachtige onmogelijkheid, maar de ideale bibliotheek onttrekt zich aan tijd en ruimte.

(...)

In de ideale bibliotheek heb je geen kompas nodig. Haar fysieke verschijning valt samen met haar intellectuele structuur.

De architect van de ideale bibliotheek is bovenal een ideale lezer.

De onmogelijke taak van iedere tiran is om de ideale bibliotheek te verwoesten.

De onmogelijke taak van iedere lezer is om de ideale bibliotheek weer op te bouwen.

De ideale bibliotheek bevat (zoals elke bibliotheek) ten minste één regel die speciaal voor jou is geschreven.

Alberto Manguel De kunst van het lezen
Amsterdam 2011, 357-360