Stel nu dat ik een spiegel in mijn brein zou zetten waarin ik zou kunnen zien hoe mijn brein werkt. Wat zou ik dan zien? Ik zou zien hoe mijn brein in een spiegel kijkt om te zien hoe mijn brein in een spiegel kijkt om te zien hoe mijn brein in een spiegel kijkt ... En ik zou niet eens weten of ik in die spiegel een illusie zou zien of niet, gecreëerd door datzelfde brein, zoals ook het 'ik' een illusie is van dat brein. En dat 'ik' zou niet weten om welk brein het zou gaan, welk brein gespiegeld wordt en welk brein gespiegeld is. Een driedimensionaal Droste-effect, waarbij niet te zien is wat het origineel is en wat wat omvat. Er is maar één test die zou kunnen bepalen wat het originele brein is. Dat is het brein dat er een boek over zou schrijven.