Zou het zo kunnen zijn, dat door het overmatig gebruik van het woord leuk – het wordt werkelijk te pas en te onpas gebruikt – het woord geen enkele betekenis meer heeft en alleen nog maar dient om te maskeren dat men er eigenlijk neutraal (of zelfs negatief) tegenover staat, maar omdat neutraal reageren niet enthousiast en niet wellevend genoeg is volgens de heersende norm – heden ten dage behoren we immers vooral energie en positivisme uit te stralen – wordt (te) snel gezegd dat het leuk is, hetgeen dus eigenlijk niet leuk is.