'Papa, wat is het stil.'

'Ja jongen, en als je goed luistert kun je de boeken in de kast horen fluisteren.'

M. spitst zijn oren en luistert.

'Maar waar fluisteren ze dan over, papa?'

'Ze vertellen elkaar oude verhalen over vroeger tijden.'

'En als je die boeken leest, dan vertellen ze die verhalen ook aan jou, hè papa?'

'Ja, en als jij later goed kunt lezen, dan vertellen ze de verhalen aan jou.'

Het is nog even stil.

'Mag ik dan nu televisie kijken, papa?'