Er zijn geleerde boeken geschreven over de werking van ons brein. Wetenschappers kunnen het functioneren volgen, beschrijven, wellicht verklaren. Maar waarom er zoiets als 'bewustzijn' bestaat, dat blijft een mysterie. Zoals misschien ook uit te leggen valt hoe men aan het getal pi is gekomen. Maar waarom het getal tussen 3,14 en 3,15 ligt, dat blijft een mysterie. Zou er geen leven mogelijk zijn wanneer pi tussen 4,23 en 4,24 ligt? Geen idee. Uiteindelijk is het de verwondering die blijft (en de verwondering over de verwondering). Het is aan u, waarde lezer, om daaruit uw eigen conclusies te trekken.