Niet de duivel, God heeft een advocaat nodig.

Chaos is een andere orde.

Wie het leven zin wil geven, maakt het zinloos. Niets is zinvoller dan het leven zinloos te laten.