Wat zijn metafysica en religie anders dan grote paraplufabrieken.
Peter Sloterdijk Sferen. Schuim, 183

Symmetrie is er om doorbroken te worden.

Geloven is vertrouwen op een vermoeden.

Een schrijver is hij die stiltes en leegtes verspreidt.
Valeria Luiselli Valse papieren, 102