(...) gewenning aan wanhoop is erger dan de wanhoop zelf.
Albert Camus De pest, 189

Immoreel zijn alleen de ongevoelige en spotzieke lieden.
Jules Amédée Barbey d'Aurevilly Duivelinnen en demonen, 8

Het wonderbaarlijkste boek dat iedereen moet lezen, is het leven zelf.

Geluid ingebed in stilte wordt muziek.