Een familie is een vereniging van kommer en kwel. Zoiets laat men niet in de steek.
Martin Walser

Ze was ooit gaan schrijven omdat ze begrepen wilde worden, maar ze had er het tegenovergestelde mee bereikt.
Anjet Daanje Delle Weel, 35

Mens-zijn betekent het aangeleerde onvermogen een dier te blijven.
Peter Sloterdijk Sferen. Schuim, 344

De mens is niet in het diepste van zijn gedachten God, maar fundamenteel eenzaam.