Het verschil in explicietheid tussen de ruimtevaart als kunst van het in het vacuüm mogelijke en de politiek als kunst van het op het aardoppervlak mogelijke is thans nog heel groot; vergeleken met de ruimtevaart is het actuele politieke metier als een karaokeparty, waarbij de deelnemers als partijen optreden. (224)

Wat betreft lucht en water is deze recycling in grote mate gerealiseerd; wat betreft het voedings- en excrementenmanagement moet men daartegen voorlopig nog rekening houden met een ruime externaliseringsfactor. Uit de ruimtevaarttechnische literatuur blijkt dat de Russen de verdere lotgevallen van de astronautenontlasting aan de kosmos overlaten, terwijl de Amerikanen de in het heelal geproduceerde fecaliën weer mee terugnemen naar de aarde. Over dit onderscheid zijn tot dusver geen cultureel-antropologische studies verschenen – waarschijnlijk in het belang van de toekomstige vreedzame samenwerking tussen de grootmachten van de ruimtevaart. (227)

De innerlijke mens is er niet voordat de boeken, de kloostercellen, de woestijnen en eenzame plekken hem afgezonderd hebben; pas nadat de mens zelf een cel of camera silens is geworden, kan de rede met haar zachte stem in hem wonen. Een redelijk ik is zonder akoestische isolatie niet mogelijk. (...) Wat is een vaste overtuiging anders dan een stevig aangeleerde luide innerlijke stem? Dit dogmatische geschreeuw in mij wordt door de filosofische meditatie tot zwijgen gebracht. De homo silens is de hoeder van de psychische deautomatisering. (267)

Het is een van de wonderen – en rechtvaardigingen – van de democratische levenswijze dat ze de grondstemming van parate afgunst in burgerzin en samenwerkingsbereidheid transformeert, met uitzondering van die perioden waarin ze zich, als het ware ter ontspanning, weer eens een hetze toestaat. (284)

De hoogculturele ethieken van zowel Oost als West werken met het ironische gegeven dat mensen die om het goede vechten het betere mislopen. (285)

Peter Sloterdijk Sferen. Schuim