Ik wilde me alleen maar aan muziek wijden en begreep niet, waarom ik nou steeds weer naar die school moest.
20 april 1986

Ik ben een echte avondmens.
21 april 1986

Ik geloof, dat ik nu alle artikels van Jaap T. Harskamp heb gecopieeerd [sic] uit Bzzlletin, die het afgelopen schooljaar verschenen zijn.
22 april 1986

Ik zit weer midden in een leesmanie.
28 april 1986

Ik kan maar beter voor het onkruid wegblijven en hopen, dat er de volgende dag een mooie bloem staat.
1 mei 1986

Ik heb het afgelopen weekend "Aan gene zijde" van Alfred Kubin gelezen.
6 mei 1986

Ik kots van omroepen als EO, TROS, AVRO, VERONICA enz., maar het is niet anders, in een democratie wordt je [sic] altijd geconfronteerd met de afval daarvan en in een dictatuur wordt je [sic] altijd geconfronteerd met de afwezigheid van parels, zouden die bestaan?, van de democratie.
11 mei 1986