(...) wie niet voor elkaar kan krijgen wat hij zich voornam, moet keer op keer opnieuw beginnen.
Peter Sloterdijk Sferen. Schuim, 355

Zelfverwerkelijking is een camouflagebenaming voor zelfconsumptie.
Peter Sloterdijk Sferen. Schuim, 392

De moeder van de uitspatting is niet de vreugde, maar de vreugdeloosheid.
Friedrich Nietzsche Menselijk, al te menselijk, 318

Wil men ooit een personage zijn, dan moet men ook zijn schaduw in ere houden.
Friedrich Nietzsche Menselijk, al te menselijk, 319

Onze tekortkomingen zijn de ogen waarmee wij het ideaal zien.
Friedrich Nietzsche Menselijk, al te menselijk, 320