Ten behoeve van de lompen en kwaadwilligen moet echter een keer gezegd worden dat het de auteur hier, zoals zo vaak in dit boek, nu juist om het bezwaar te doen is en dat er heel wat in te lezen valt dat er nu juist niet in geschreven staat.
Friedrich Nietzsche Menselijk, al te menselijk, 354

Sommige ideeën zijn als dwalingen en fantasiebeelden in de wereld gekomen, maar zijn in waarheden veranderd doordat de mensen er achteraf een reëel substraat onder hebben geschoven.
Friedrich Nietzsche Menselijk, al te menselijk, 361

Ay, wat holpe mine ellende vertelt.
Hadewijch Liederen, 114

Verkeren de media heden ten dage niet in een permanent loos alarm?
jwl

Kiest iemand met een ascetisch gemoed bewust voor de eenzaamheid, dan kan hij van de omgang met mensen, zo zelden genoten, een delicatesse maken.
Friedrich Nietzsche Menselijk, al te menselijk, 401